Author: vientran133

Top 10 phần mềm CRM miễn phí tốt nhất 2021

Bán hàng là tất cả về việc tạo ra các mối quan hệ xác thực, đôi bên cùng có lợi với khách hàng của bạn. Và các mối quan hệ, cả cá nhân và nghề nghiệp, đòi hỏi rất nhiều giao tiếp, hiểu biết và tạo ra các kết nối có giá trị. Mỗi bên Read More