Tối ưu hóa kinh doanh: Ý nghĩa và tại sao doanh nghiệp cần?

Khi nói về Tối ưu hoá kinh doanh thì người ta thường liên tưởng tới việc tối ưu hoá các quy trình để cải thiện các khía cạnh trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi muốn tối ưu hoá kinh doanh, họ có thể thuê các đơn vị tư vấn, gặp gỡ các nhà phân tích… Continue reading Tối ưu hóa kinh doanh: Ý nghĩa và tại sao doanh nghiệp cần?

Hướng dẫn về Tài dành cho Người mới bắt đầu

Bạn bắt đầu công việc kinh doanh của mình và mọi thứ dường như đang diễn ra khá tốt đẹp. Bạn có một tập khách hàng ổn định, bạn có khá nhiều doanh thu đến từ khách hàng và bạn khá vui vẻ với điều đó. Bùm, một vấn đề khiến bạn cảm thấy khá… Continue reading Hướng dẫn về Tài dành cho Người mới bắt đầu

7 Tips lập ngân sách cho doanh nghiệp

Dù bạn là một công ty lớn với nguồn vốn dồi dào hay bạn là một công ty của bạn nhỏ mới startup với số tiền vốn hạn chế, thì một kế hoạch ngân sách tốt có thể đem đến sự khác biệt giữa thành công tài chính và việc lãng phí tiền bạc trong… Continue reading 7 Tips lập ngân sách cho doanh nghiệp

Hướng dẫn Chiến lược Tuyển dụng dành cho nhà quản lý.

Ngày còn học đại học, tôi có công việc đầu tiên của mình là làm gia sư cho một em học sinh. Công việc này đến với tôi thông qua sự giới thiệu của một người bạn nên chỉ cần đến nhà em học sinh đó, dạy học là bắt đầu công việc của mình… Continue reading Hướng dẫn Chiến lược Tuyển dụng dành cho nhà quản lý.